UTBILDNING · EDUCATION


Masterexamen i teater, fördjupat skådespeleri · Högskolan för scen & musik, Gbg universitet, 2018
Att skriva dramatik · Linnéuniversitetet, 30 hp                         Filmisk gestaltning · Akademi Valand 15 hp
Konceptuell scenkonst · Teaterhögskolan i Malmö, 30 hp     Teaterlinjen · Fridhems folkhögskola, 2001–3


MFA in theatre, specialising in acting · Academy of Music & Drama, Gothenburg University, 2018
Writing drama ·
Linneaus University                                    Film Production · Akademi Valand
Conceptual Performing Art
· Malmö Theatre Academy   Theatre programme · Fridhems folkhögskola, 2001–3


 


SCEN · STAGE


2024  Sketches Invented and Drawn · Teater Dictat. Dir: Magdi Saleh · Matthew


2024   Inuti · Unga Spira, SMOT/Teater Halland. Dir: Maria Ulriksson · Namnlös roll


2023   Identitetsakuten  ·  Unga Spira, SMOT.  Dir: Camilla Ekelöf  ·  Granell


2022   Den Andre  ·  Teater Dictat.  Dir: JS, Matthew Short  ·  Edward II & III


2022   Den du är  ·  Teater Dictat.  Dir:  JS  ·  Laban


2020–24   The Soul Catcher  ·  Kassandra Prod.  Dir: Annika Lewis  ·  Namnlös roll


2019   Apokalyps  ·  Teater Dictat.  Dir: JS  ·  Namnlös roll


2018   Paria  ·  Teater Dictat.  Dir: JS  ·  Herr X


2018   Skavank//Richard III  ·  HSM/Teater Dictat.  Dir: JS  ·  Richard


2015   Gunnar utan filter  ·  SPECT scenkonst.  Dir: Eva Wendt  ·  Gunnar


2013   ...Titus Andronicus...  ·  Teater Dictat.  Dir: JS, Sonja Lindblom  ·  Titus, Aaron mfl


2011   Private Lives  ·  Theatron AB.  Dir: Torbjörn Klasson  ·  VictorFILM · TV


2021   Tunna blå linjen (TV-serie)  ·  SVT/Anagram.  Dir: Mikael Hansson   ·  Danne


2017   Are you there? (kortfilm)  ·  HSM.  Dir: JS  ·  Namnlös roll


2016   Invigningsfilm Max IV  ·  Attraction Film.  Dir: Andreas Troedsson  ·  Namnlös roll


2013   Wallander: Försvunnen  ·  YellowBird.  Dir: Leif Magnusson  ·  Läppläsaren


2011   Starke man (TV-serie)  ·  SVT/Anagram.  Dir: Andreas Lindergård  ·  Gunnarsson


2010   Succéduon (TV-serie)  ·  SVT/Way Creative Film.  Dir: Anders Johansson  ·  David


2008   One Step Behind  ·  Yellow Bird/BBC.  Dir: Philip Martin  ·  BrudgummenRÖST · VOICE


2024   Flykt: A Night in Copenhagen (radiodrama) · Sveriges Radio drama. Dir: Manal Masri · Anders


2020–23   Dagens dikt (radio) · Sveriges Radio P1. Producent: Cecilia Ekman · Uppläsare


2020   Rörpost (radiodrama) · Sveriges Radio drama. Dir: Drazen Kuljanin · Grannen

2018–21 Informationsvideor · Centralasiengrupperna · Speaker


2009–24   Ljudboksinläsare · Earselect, WAPI, BTJ m fl. Ca 350 titlar och 1800 bandtimmar.ANDRA UPPDRAG · OTHER ASSIGNMENTS


2015–2024   Patientsimulering (improvisation efter givna scenarier i utbildningar) · Lunds, Göteborgs och Uppsala universitet


Som skådespelare är jag tränad i en relationell och fenomenologiskt betingad teatertradition, där klassisk Stanislavskiteknik och gestaltterapeutiska influenser
samsas med inspiration från mindfulness och rörelsetraditioner.


Sedan 2003 har jag varit professionellt verksam som skådespelare, framför allt på frilansbas. Under de här åren har jag framför allt arbetat i det fria teaterfältet men även inom privat- och institutionsteater, tv, radioteater. Jag har dessutom stor erfarenhet av ljudboksinläsning och patientsimulering.


As an actor, I am trained in a relational and phenomenological theatre tradition, where classical Stanislavski technique and gestalt therapy influences are combined with inspiration from mindfulness and movement traditions.


Since 2003 I have been working professionally as an actor, mainly on a freelance basis. During these years, I have mainly worked in the field of independent theatre , but also in commercial and institutional theatre, television and radio drama. I also have extensive experience in audio book recording and patient simulation.


Skådespelare · Actor