Regissör · Theatre Director

Relationell regi 


Jag arbetar relationellt och tror med iver på att ge fokus åt skådespelarens kropp och erfarenheter på scenen. Min specifika expertis som regissör är att genom metodiskt processarbete ge stöd åt skådespelaren att fördjupa sin relation till medspelaren och texten. Därigenom skapas scenisk vitalitet, djupare medvetenhet om det mänskliga dramat på scenen och ytterst det möte som jag är övertygad om att teaterpublik idag längtar efter.


Sedan min masterexamen i teater 2018 har jag styrt alltmer av min konstnärliga verksamhet över till regin. Min primära yrkesidentitet må vara skådespelarens, men den resa jag gjort i teaterns värld har varit alltid kantad med uppgifter som regissör och pedagog. Här nedanför finns beskrivningar med bild av några av de senaste årens regiprojekt. 


För mer utförligt CV vänligen kontakta mig på johan@johanx.se.


Relational directing


I work relationally and believe passionately in focusing on the actor's body and experiences on stage. My specific expertise as a director is to use methodical process work to support the actor in deepening his or her relationship with the actor and the text. This creates performance vitality, deeper awareness of the human drama on stage and ultimately the encounter that I am convinced that theater audiences today long for.


Since I took my master's degree in theatre in 2018, I have steered more and more of my artistic activity towards directing. My primary professional identity may be that of the actor, but the journey I have made in the world of theatre has always been lined with directing and educating tasks . Below are descriptions with pictures of some of my recent directing projects.


For a more detailed CV please contact me at johan@johanx.se.


Projekt · Projects 

Christopher Marlowe

DEN ANDRE

DEN ANDRE [Edward II]


On Stage

Jan Ericson, Linus Nilsson,

Cecilia Säverman, Johan Svensson


Translation · Johan Svensson

Dramaturg, Assistant Director · Matthew Short
Director · Johan Svensson


TEATER DICTAT · 2022


DEN DU ÄR


On Stage
Linus Nilsson, Johan Svensson


Dramaturg · Matthew Short

Writer, Director · Johan Svensson


TEATER DICTAT · 2022


Johan Svensson

DEN DU ÄR

William Shakespeare

HAMLET, PRINS AV DANMARQ

HAMLET, PRINS AV DANMARQ


On Stage

Peter Armitstead Åström, Hans Brorson, Linus Nilsson


Translation · C A Hagberg
Producer · Andreas Luukinen

Dramaturg · Matthew Short
Director · Johan Svensson


TEATER DICTAT · 2021


MAQBETH DELUXE


On Stage

Dilan Amin, Peter Armitstead Åström


Translation · C A Hagberg

Producer · Andreas Luukinen
Dramaturg ·
Matthew Short

Director · Johan Svensson


TEATER DICTAT · 2020


William Shakespeare

MAQBETH DELUXE

August Strindberg

PARIA

PARIA


On Stage

Magdi Saleh, Johan Svensson


Producer ·
Andreas Luukinen

Costume · Leif Persson
Movement coach · Camilla Ekelöf
Director · Johan Svensson


TEATER DICTAT · 2018