VOICE SAMPLES · RÖSTPROV

1. Svenska (rikssvenska) · Swedish
.mp3 0.59 min. Fiction.


2. Svenska (rikssvenska) · Swedish
.mp3 0.58 min. Fiction.


3. Svenska (rikssvenska) · Swedish
.mp3 0.53 min. Fiction.


4. Engelska (brittisk) · English (british)
.mp3 0.36 min. Non-fiction.


5. Engelska (brittisk) · English (british)
.mp3 1.55 min. Poetry.


6. Reklamfilm Svenska spel
SRC/Way Creative Films 2010
7. Reklamfilm Malmö högskola (slutreplik)
Luckyday Malmö 2011